واحد ميهمان و انتقال

شماره تماس واحد انتقال و ميهمان :

دانشجويان مقطع کارشناسی دانشکده های (مواد،معدن،صنایع،مهندسی شیمی،مکانیک،عمران،برق و کامپیوتر)خانم نیک نهاد،اتاق 13 ب ،تلفن: 33912352 

دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده های (ریاضی،فیزیک،شیمی،حمل و نقل،زبان ،نساجی،کشاورزی و منابع طبیعی)خانم وزیری،اتاق 13 الف،تلفن:33912358

بخشی از شیوه نامه  اجرايي آيين نامه ميهمان و انتقال دانشجويان

دانشجويان متقاضي ميهمان و انتقال

راهنمای ورود به سیستم جهت متقاضیان ترم تابستان

اطلاعیه در خصوص میهمانی و انتقال

 

 

 

تحت نظارت وف بومی