مدیران کل از ابتدا تا کنون

دکتر اردشیر طهماسبی

مواد
57/7/15
58/3/25

مهندس مهدی فلاحی

برق و کامپیوتر
58/3/26
60

دکتر علی اکبر عالم رجبی

مکانیک
60/8/30
61/9/2

دکترسید رسول میرقادری

عمران 61/9/3 62/4/14

دکترغلامعباس پارسافر

شیمی

62/4/15

63/7/30

دکتر سیدمجید مرتضوی

نساجی

63/8/1

64/8/15

دکتر سیدمحمد امینی

فیزیک
65/10/3
66/11/30

دکتر علی سعیدی

مواد

66/12/1

68/7/25

دکتر حسین مقبل

مکانیک

68/7/26

69/4/15

مهندس رضا ربیعی

برق و کامپیوتر 69/4/16 75/8/13

صفحه‌ها

تحت نظارت وف ایرانی