خدمات آموزشي تحصيلات تکميلي : اتاق هاي 21، 22 و 23

گواهي اشتغال به تحصيل: درخواست در سيستم گلستان - اتاق 16 - اتاق 5

شهريه : اتاق 13 الف

ميهمان و انتقال : اتاق 13 الف و 13 ب

ريز نمرات رسمي دانشجويان مشغول به تحصيل: اتاق 16 - اتاق 5

دریافت کارت دانشجویی المثنی :درخواست در منوی پیشخوان خدمت سیستم گلستان -اتاق 18 - اتاق 4 - اتاق 17

تسويه حساب: اتاق 3- مراجعه حضوري و غير حضوري به ساير بخشهاي دانشگاه- اتاق 3

ابطال معافيت (پس از تسويه حساب) اتاق 7-  اتاق 5

پيگيري مراحل صدور تائيديه تحصيلي: اتاق 2

درخواست ريز نمرات فارسي و لاتين فارغ التحصيلان: اتاق 4 - اتاق 5

برابر با اصل نمودن برخي مدارک: اتاق 4 - اتاق 18- اتاق 5