معاونت آموزشي دانشگاه صنعتي اصفهان درنظر دارد از نيمسال 1-97 دوره‌هاي فرعي را در این دانشگاه برگزار نمايد. با توجه به نیازهای جدید در بازار کار برای دانش‌آموختگان از یک سو و همچنین علاقه­‌مندی برخی از دانشجویان دوره کارشناسی به آشنایی با رشته غیر از رشته تحصیلی اصلی خود، دانشگاه صنعتی اصفهان مشوق دانشجویان برای شرکت در دوره‌های فرعی در چارچوب این آیین‌نامه است.  دانشجويان علاقمند به ثبت‌نام در اين دوره‌ها لازم است با مطالعه دقيق قوانين مربوطه، فرم پيوست را تكميل و به دانشكده مجري دوره فرعي مراجعه نمايند.

 

آیین نامه دوره کهاد

راهنمای ثبت نام دوره کهاد