طرح توانمند سازی و مهارت افزایی دانشجویان (تم دانش)

 مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

مقدمه

مهم ترين عامل تغيير و توسعه در جهت توانمندسازي و مهارت‌افزايي افراد، آموزش است. در اين زمينه نظام‌هاي آموزشي نقش تعيين كننده‌اي ايفا مي كنند. به دنبال اين مهم، دستیابی به اهداف توسعه، نیازمند توجه ویژه به نتايج آموزش دانشگاهی یعنی دانش‌آموختگان است و همین مسئله موضوع توانمندسازی و مهارت افزايي دانشجویان را که در سال‌های اخیر در کشورهای پیشرفته جهان اهمیت بسیاری یافته است و در حقیقت یک اولویت اصلي برای آموزش عالی آن کشورها به‌حساب می‌آید، مطرح مي‌كند.

توانمند‌سازی و مهارت‌افزايي

توانمندسازی یعنی بهبود و ارتقای مجموعه‌ای از دستاوردها شامل مهارت‌ها، دانش‌ها و خصوصیات فردی است که دانشجو را قادر می سازد تا بتواند حين تحصيل، مسئوليت زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي خويش را بر عهده بگيرد و پس از دانش‌آموختگی به شغل مناسب دست یابد و در آن شغل موفق باشد.امروزه موفقیت در چنین فرآیندی می‌تواند راهگشاي مسير اشتغال در اوج تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌بینی در ساختارهای اقتصاد و اشتغال باشد. بدون تردید دانشجویان انتظار دارند با فراگیری مهارت‌های لازم در طول تحصیل بتوانند پس از دانش‌آموختگی ميزان موفقيت خويش را برای اشتغال در بازار کاری که روزبه‌روز در حال رقابتی شدن است، افزایش دهند.

ضرورت توانمندسازی دانش‌آموختگان

دنياي امروز، چرخه توسعه را با محورهاي اقتصاد، دانش و صنعت مديريت مي كند. دراين شرايط، الگوهای شغلی در حال رشد و تحول هستند كه به موجب آن، بازار کار بسيار گسترده شده است. به معنايي ديگر، رشد بخش خصوصی و خدمات، از يك سو فرصت‌های شغلی جدیدی را فراهم نموده و از سويي ديگر، چالش‌های متفاوتی را نیز فرا روی دانش‌آموختگان قرار داده است كه لازم است براي موفقيت در اين مسير منعطف، مبتکر، دارای اختیار و بامهارت باشند.به عبارت ديگر، به‌جای آنکه کنترل و مدیریت شوند، بتوانند نو اندیشي (خلاقیت فکری)، تفکر تحلیلگرانه و منتقدانه، ارتباط مؤثر با دیگران، توانایی کار گروهی و تبادل اطلاعات به شکل مثبت داشته باشند. دستیابی به این ویژگی‌ها، همان هدف نهایی توانمندسازی و مهارت افزايي دانشجويان است.به دنبال اين مهم، توانمندي شغلي نيز زماني مي‌تواند بيشترين تأثيرگذاري را داشته باشد كه شخص به خودآگاهي‌هاي فردي، اجتماعي و روان شناختي نيز رسيده باشد و بتواند دانش و نگرش را در كنار هم داشته باشد. اين توانمندسازي مستلزم آن است كه دانشجو در دوران تحصیل به توسعه خصوصيات فردي و مهارت‌هاي اساسی زندگي، همانند مديريت چالش هاي زندگي دانشجويي، چگونگي برقراري ارتباط مؤثر، مهارت تصميم گيري، تفكر خلاق، كنترل هيجانات و مواردي از اين قبيل نيز بپردازد.

در این رابطه معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری سایر حوزه‌های دانشگاه، طرح جامعی را با عنوان طرح توانمندسازی و مهارت افزایی دانش‌آموختگان با عنوان "تم­ دانش" در جهت بهبود مهارت‌های آن‌ها، تدوین و به مرحله اجرا خواهد رساند که در ادامه به چارچوب طرح و بخشی از دستورالعمل اجرایی آن اشاره‌شده است.

 

 

جهت دریافت اطلاعات کامل تر به سایت مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه مراجعه نمایید.