آرشیو اخبار

اطلاعيه مهم آموزشي در خصوص ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

اطلاعیه ترم تابستان سال تحصیلی 96-95

تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96

ثبت نام مقدماتی ترم اول سال تحصیلی 97-96

ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

برنامه پذیرش دانشجویان جدید الورود در مقطع کارشناسی سال 1395

 

برنامه پذیرش دانشجویان جدید الورود در مقطع کارشناسی ارشد سال 1395

 

برنامه پذیرش دانشجویان جدید الورود در مقطع دکتری سال 1395

 

اطلاعیه ترم تابستان سال تحصیلی 95-94

قانون خدمت نظام وظیفه عمومی برای  دانشجویان پسر که در سنوات مجاز موفق به  فارغ التحصیلی نگردیده اند

 

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 95_94

اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص پرداخت شهریه

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

جدول برگزاری امتحانات میان ترم دروس پرجمعیت 2_94

برنامه کوئیز های ترم 2_94

اطلاعیه ترمیم  نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

اطلاعیه شماره 4 ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

اطلاعیه شماره 3 ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

اطلاعیه شماره 2 ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

اطلاعیه ثبت  نام نیمسال دوم سال تحصیلی 95- 94

اطلاعیه ترمیم نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

اطلاعیه مهم آموزشی شماره3 در خصوص ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

برنامه پذیرش پذیرفته شدگان آزمون سراسری 1394

راهنمای ورود به سیستم جهت متقاضیان ترم تابستان

برنامه زمانبندی پذیرش پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد 1394

شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی پیوسته دانشجویان ورودی 1394 و به بعد

اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

جدول زمان برگزاری امتحانات میان ترم دروس پرجمعیت نیمسال 1-94

اطلاعیه پیش ترم تیر ماه  ۹۴

اطلاعیه برگزاری امتحانات پایان ترم

راهنمای ورود به سیستم جهت متقاضیان ترم تابستان

اطلاعیه در خصوص میهمانی و انتقال

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94 

اطلاعیه شماره دو امتحانات پایان ترم  1- 94

تحت نظارت وف بومی